Cukrovka

  • Administrator
  • Natusweet, Tablety
  • Žádné komentáře
Diabetes mellitus (skratka DM), slovensky úplavica cukrová, krátko cukrovka, je súhrnný názov pre skupinu chronických ochorení, ktoré sa prejavujú poruchou metabolizmu sacharidov. Rozlišujú sa dva základné typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, ktoré vznikajú dôsledkom absolútneho alebo relatívneho nedostatku inzulínu. Obe choroby majú podobné príznaky, ale odlišné príčiny vzniku. V prvotných štádiách diabetu...